Your Cart

Rychlá zákaznická podpora

🚚 Doprava zdarma při nákupu nad 1000 Kč 🚚

Hodnocení zákazníků ★★★★★

Právní ustanovení

Webové stránky jsou provozovány společností

R. Catalano Company

Francie

Šéfredaktor: R.C Company

contact@contact@eld-shopping.com

Pro veškeré informace týkající se provozu webových stránek nás prosím kontaktujte na: contact@eld-shopping.com

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Uživatel této webové stránky potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami použití a Všeobecnými obchodními podmínkami. Společnost se snaží zajistit, pokud je to možné, přesnost a aktualitu informací zveřejňovaných na těchto webových stránkách a vyhrazuje si právo je kdykoli a bez upozornění změnit. Nicméně společnost nemůže garantovat přesnost, úplnost nebo aktuálnost informací dostupných na těchto webových stránkách. Společnost proto nebere žádnou odpovědnost za přerušení provozu webových stránek nebo výskyt chyb.

Za nepřesnost nebo opomenutí týkající se dostupných informací na webových stránkách. Za všechny škody způsobené neoprávněným vniknutím třetí osoby, která vedla ke změně informací poskytovaných na webových stránkách. A obecně za jakoukoli přímou nebo nepřímou škodu, bez ohledu na příčiny, původ, povahu nebo následky; včetně zejména nákladů spojených s nákupem zboží nabízeného na webových stránkách, ztráty zisku, ztráty zákazníků, ztráty dat nebo jakékoli jiné ztráty nehmotného majetku, které by mohly vzniknout v důsledku přístupu k webovým stránkám, neschopnosti přístupu k nim nebo důvěřování informacím přímo nebo nepřímo pocházejícím z těchto webových stránek.

ODKAZY

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo jiné internetové zdroje. Jelikož společnost nemá kontrolu nad těmito webovými stránkami a vnějšími zdroji, nemůže nést odpovědnost za dostupnost těchto webových stránek a vnějších zdrojů ani za obsah, reklamy, produkty, služby nebo jiný materiál dostupný na těchto webových stránkách nebo vnějších zdrojích. Navíc společnost nemůže nést odpovědnost za žádnou skutečnou nebo předpokládanou škodu nebo ztrátu související s použitím nebo důvěrou v obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto webových stránkách nebo vnějších zdrojích.

PRÁVA K DŮVĚŘIVĚ
Stránka a veškerý software používaný v souvislosti s ní mohou obsahovat důvěrné informace chráněné platnými právy k důvěřivě a jinými právními předpisy. Pokud není uvedeno jinak, práva k důvěřivě ke všem dokumentům obsaženým na stránce a ke každému prvku vytvořenému pro tuto stránku jsou výlučným vlastnictvím společnosti, která neposkytuje žádnou licenci nebo jiné právo než právo konzultovat stránku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochranným známkám a dalším právům k důvěřivě uvedeným na stránce, které jsou vlastnictvím příslušných subjektů na stránce. V reprodukci všech dokumentů zveřejněných na stránce je povolena pouze pro účely výhradně informačního použití pro osobní a soukromé použití, zatímco každá reprodukce a použití kopií provedených pro jiné účely jsou výslovně zakázány. Je také zakázáno kopírovat, upravovat, vytvářet odvozené dílo, obrátit konstrukci nebo sestavení nebo jakkoli jinak pokoušet se zjistit zdrojový kód (kromě případů stanovených zákonem), prodávat, udělovat sublicenci nebo jakýmkoli jiným způsobem převádět jakékoli právo týkající se softwaru. Stejně tak je zakázáno modifikovat software nebo používat modifikované verze softwaru a zejména (bez omezení) s cílem získat neoprávněný přístup k službě a přistupovat k stránce jiným způsobem než pomocí rozhraní poskytovaného stránkou pro tento účel.

FOTOGRAFICKÉ CREDITY A ZDROJE

Aktualizace této stránky nejsou prováděny automaticky s aktualizací fotografií zveřejněných na stránce. Stránka může obsahovat fotografie od různých fotografů v závislosti na ročním období. Informace o totožnosti fotografů jsou k dispozici na vyžádání u zákaznického servisu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny osobní údaje, které by uživatel mohl být nucen předat stránce pro použití určitých služeb, podléhají ustanovením zákona č. 78-17 o informatice a svobodách ze dne 6. ledna 1978. Uživatel má právo kdykoli přistupovat k, opravovat a mazat údaje o sobě, což může provádět kdykoli kontaktováním nás prostřednictvím naší kontaktního formuláře nebo na e-mailovou adresu contact@eld-shopping.com.

Pro přístup k jejich osobním údajům, jejich úpravu nebo zrušení svého účtu může uživatel také kliknout na „MOJE ÚČET“ na stránce https://www.mon site 1. Sběr a zpracování osobních údajů byly oznámeny CNIL pod číslem 2179194 v 0 .

COOKIES

Stránka je navržena tak, aby byla zvlášť pozorná k potřebám klientů. Proto stránka používá soubory cookie pro sledování návštěvy (což znamená ukládání stopovacích údajů na zařízení klienta). Soubor cookie pro sledování má za úkol označit vaši návštěvu stránky a různých stránek stránky za účelem:

Zlepšení personalizovaného servisu pro klienty

Měření návštěvnosti stránky.

Při první návštěvě stránky je klient informován o použití těchto stopovačů a pokračování v navigaci znamená souhlas s jejich použitím. Klient může jejich použití odmítnout, zejména nastavením svého zařízení. Může také smazat soubory cookie v nastavení svého zařízení. Pokud odmítne použití stopovačů, stránka nemůže garantovat použití všech funkcí stránky.

HOSTING

Tato stránka je hostována společností:

Contabo GmbH – Aschauer Str. 32a, 81549 München, Německo

Aktualizace právních informací

Tyto právní informace mohou být kdykoli změněny bez upozornění a platí pro uživatele bez omezení. Uživatele proto vyzýváme, aby si je pravidelně kontrolovali, aby byli informováni o těchto změnách. Právní informace byly naposledy aktualizovány dne 15. července 2023.

Doručení po celém světě

Zajištění dopravci

Zaručené vrácení

14 dní na vrácení

Mezinárodní záruka

Nabízeno všem našim zákazníkům

100% zabezpečená platba

PayPal / MasterCard / Visa